Nhà ở

Công ty cổ phần VI-BA được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 0101300539 ngày 17 tháng 10 năm 2002 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội. Công ty thực hiện các công tác Tư vấn thiết kế kiến trúc, qui hoạch, nội thất..và Xây dựng công trình dân dụn

Công ty cổ phần VI-BA được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 0101300539 ngày 17 tháng 10 năm 2002 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội. Công ty thực hiện các công tác Tư vấn thiết kế kiến trúc, qui hoạch, nội thất..và Xây dựng công trình dân dụng.
 
Công ty được thành lập bởi các thành viên đã làm việc tại các cơ quan, đơn vị và công ty lớn ngành xây dựng, kỹ thuật, các cán bộ kỹ thuật chủ chốt dày dạn kinh nghiệm làm việc các dự án trong và ngoài nước cùng đội ngũ cán bộ quản lý dự án, quản lý công trường, cán bộ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ công nhân lành nghề, các trang thiết bị đa dạng hiện đại, sản phẩm của Công ty được đảm bảo cao nhất về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về Xây dựng, được tiến hành theo Luật xây dựng, các quy định của chính phủ và Bộ Xây dựng về công tác xây dựng cơ bản.
 
Với tiêu chí: “Chất lượng, tiến độ và say mê nghề nghiệp” Công ty từng ngày xây dựng một thương hiệu uy tín để tiếp tục nhận được sự tín nhiệm và cộng tác của các cơ quan, công ty trong và ngoài nước