CÔNG TY CỔ PHẦN VI-BA
Địa Chỉ : 37/255 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP :  Room 706 ,B11D Nam Trung Yên, Yên hòa, Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Điện thoại: 04 62817475
Fax: 04 62817475